dr Michał Paluch*

Wspieram rodziców i ich dzieci w rozwoju więzi rodzinnych i społecznych oraz świadomym wychowaniu. Pomagam dzieciom, młodzieży i dorosłym w przeciwdziałaniu uzależnieniom od telefonu (fonoholizm) i internetu. Jestem współautorem wraz z Bogusławem Śliwerskim książki pt. "Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego"(2021) oraz redaktorem "Słownika wyrazów ratujących życie" (2023). Spotykamy się on-line, ale możemy też przeprowadzić warsztaty w leśnej osadzie pedagogicznej. Rozmawiamy o jakości życia codziennego, wspólnie rozpoznajemy przyczyny problemów wychowawczych, analizujemy dobre przykłady i rozwiązania z życia wzięte. Sposób bycia opieram na autorskiej metodzie rozwoju kompetencji głębokich wszystkich członków rodziny. Używam metafory wspólnego rozpalania ogniska domowego.

 
PROBLEMY Z UZALEŻNIENIAMI OD TELEFONU/ INTERNETU
KONFLIKTY/ kryzysy W RODZINIE
KONFLIKTY ZE SZKOŁĄ

 *dr Michał Paluch,  na co dzień adiunkt w Katedrze Filozofii Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moje publikacje